loader

Amit a csillagjegyednek hívnak, az a Napjegyed: ez mutatja meg, mire is vagy igazán képes, milyen egyedi tulajdonságokkal rendelkezel, ki vagy, és mi mozgat valójában.

A Napjegyed – vagy csillagjegyed – azt jelzi, az állatöv melyik jegyében állt a Nap (látszólag) a születésed idején. A Napjegy az egót és az akaraterőt képviseli, és bár messze nem mindent, de meghatározó, jellemző dolgokat árul el az egyénről.

A Napút: Más néven ekliptika, azaz a Nap útja 365 napon át az égbolton keresztül – a Földről nézve. Csillagkép rengeteg van az égbolton, viszont csak tizenkettő (egyes nézőpontok szerint tizenhárom vagy tizennégy is), amin áthalad a Napút. Amikor valaki megszületik, akkor a tizenkét jegy valamelyikében tartózkodik a Nap, így ez a csillagkép lesz meghatározó a személyisége szempontjából. Sok esetben a jegy alá- vagy fölényúlik egy másik jegy, így a szomszédos csillagképek hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni a Napjegy vizsgálatakor.

A Nap háza: Az állatövi jegy, és a ház, amiben a Nap áll, azt fogja megmutatni, hogyan összpontosítod az energiáid és tevékenységeid, és hogyan integrálod a személyiséged különböző részeit egy összefüggő egésszé. Megmutatja, milyen kifejezési mód az, ami a legtöbb energiát, örömöt és vitalitást nyújtja számodra, és hogy milyen módon törekszel arra, hogy csodálatot, figyelmet és tiszteletet kapj a körülötted lévőktől.

Mit mutat a Nap?: A Napjegy mutatja azt a fő csapásirányt, ami felé szeretnéd, hogy az életed haladjon, és azt is, mennyire vagy eltökélt abban, hogy el is érd, amit elterveztél. Megmutatja, hogyan állsz a tisztesség, a büszkeség és integritás kérdéséhez, hogy képes vagy-e tiszteletet és tekintélyt szerezni, valamint az arra való képességed, hogy benyomást tegyél és hatással legyél másokra. Ahogy említettük, az egót és a személyiséget képviseli, aminek rengeteg megnyilvánulási formája van. Uralja továbbá a kreativitást, a spontaneitást, az egészséget és a vitalitást. A Naphoz tartoznak még különböző kreatív megnyilvánulások, amik a személyiséged kivetülései, a művészeti alkotástól az üzleten át a gyereknevelésig. A Nap mutatja az élet szórakoztató oldalához - mint például a sportokhoz, a nyaralásokhoz, ünnepekhez vagy társasági összejövetelekhez - való hozzáállásod is.

A Nap a férfi-energia jegye, így férfiak és nők különböző mértékben jelenítik meg a Napjegyüket a személyiségükben. A Nők esetében sokszor jóval nagyobb hangsúlyt kap a Holdjegy és az aszcendens, és gyakran kivetítik a Napjegyüket a partnerükre. A férfiak pedig néha olyanok, mintha csak a Napjegyük létezne, és semmi más.

Kos

Látszólag hideg és kimért, szívesebben marad a háttérben, mint hogy a figyelem középpontjában álljon. Ez ösztönös taktika, mely révén a Kos nő még érdekesebbé, még eredetibbé válik.

Tökéletes színész, aki mindig képes a helyzetnek megfelelő álarcot választani. De ezt elsősorban azért teszi, hogy így kendőzze el esetleges hibáit és jobban érvényre juttassa az erényeit. Minden esetre, természetének megfelelően, a Kos nő bárhol jelenne meg is, ragyogó és elbűvölő.

Élvezi az életet, spontán és lelkes. Bármibe fog, azt örömmel és szenvedéllyel teszi. Bár olykor idealista és elgondolkodó, van benne kezdeményezőkészség. Tetteiben és beszédében egyaránt impulzív és következetlen, mégis elvárja, hogy a környezete őt kövesse. Szereti ha csodálják, és sokan ki is használják ezt a gyengéjét. A aki képes eltűrni a szeszélyeit az tudja, hogy megéri. Nem szerény, mert tudja, hogy nagyon jól néz ki, éppen ezért nem is híve a sok sminkelésnek. Ajándékként nem hasznos dolgokra vágyik, hanem drága, különleges, mutatós holmikra. Tetteiben, ha nincs előre eltervezett szándéka, gyakran elbizonytalanodik, izgul. Annak ellenére, hogy természete miatt néha olyan nehéz vagy kellemetlen helyzetekbe kerül mely más nőt kiborítana, a Kos asszony hamar visszanyeri lendületét és képes mindent elölről kezdeni.

A Kos nő temperamentuma a tigriséhez hasonlítható: ha bántják, ha provokálják üt, vág, harap és csak akkor nyugszik meg, ha elégtételt nyert, ha vágya beteljesedett. Mellette a léha, könnyűvérű, álmatag férfiaknak nincs mit keresniük. Aki képtelen tartani a ritmusát, az kénytelen feladni a közeledési kísérleteit. A Kos nő gyorsan határoz, pillanatnyi ihletnek engedve. A nagyon aktív nő típusa, aki bármikor kész sportolni, kirándulni, hosszú utazásokat tenni, szeretkezni s ezt az aktív temperamentumot a kora sem befolyásolja. Örök romantikusként mindig kész újabb kalandba lendülni.

Finom módszereket alkalmaz arra, hogy felhívja magára a férfiak figyelmét. A Kos nő, temperamentumának megfelelően, aligha alkalmas a szentimentalizmusra. Hamar kosarat ad a sokat tétovázó férfiaknak, hiszen nem aggódva óvó apát keres bennük, hanem szenvedélyes szeretőt. A Kos nő számára a szex az igazi nagy öröm, ezzel együtt nem hajlandó bárkit elfogadni partnerül. De mint mindenben, a Kos nő a párválasztásban is csupa szeszély. Ezzel együtt, bár könnyelműnek látszik, nem az. A szerelemben szenvedélyes és romantikus, szentimentális és reális egyszerre, de minden esetre érzéki és nőies. Ha valaki megtetszik neki, meg is szerzi magának. Ha valaki mégis uralni akarja, ezt csakis agresszívan, keményen fogva teheti meg vele. A lusta és ügyetlen férj hamar elveszti Kos feleségét, akinek szexuális fantáziája határtalan, és csakis a saját gyönyörére gondol. A Kos asszonyt izgalomba hozza minden ami tiltott, ami új. Az unalmasság kihozza a sodrából. Mindez megnyilvánul az öltözködésében is, mindig talál valami újat, mellyel ébren tarthatja a férfiak érdeklődését.

A Kos nőt csakis élelmes férfi hódíthatja meg. Bár a mindennapokban eléggé könnyelműnek tűnik, alaposan megnézi ki az, akit a gyermekei apjául választ: a szép kisportolt időszakos sztárról vagy híres sportolóról könnyen lemond egy biztos társadalmi és anyagi helyzetet ígérő orvos vagy ügyvéd kedvéért, de a házban mindvégig ő marad az úr. Amennyiben a Kos nőnek ez nem sikerül, kész pokol a családi életük. Szabadságvágya örök viszályokat teremt, ezért csakis olyan férfi tudja elviselni a Kos asszonyt, aki képes túltenni magát a családi perpatvarokon, az asszony szeszélyes bevásárló-körútjain, a féltékenységen és szexuális konfliktusokon, a párja félrelépésein, önzésén és váratlan ideges kitörésein. Már csak azért is, mert a Kos asszony nem tervezget semmit előre. A pénz neki csak arra való, hogy elköltse.

A Kos férfi igaz barát, ideális férj és kiváló szerető. Bárhol is van, jelleme révén azonnal kitűnik a tömegből. Uraló személyiség, aki könnyedén átlép a formaságokon, a bevett szokásokon. Meggyőződése, hogy neki mindent szabad, ezért nem is tűr semmiféle ellenmondást, mindennek úgy kell lennie, ahogy ő akarja. Nagyon szereti ha dicsérik, de csak módjával, különben hízelgésnek veszi, és ez sérti önbecsülésében.

Legkellemesebb a szellemes humora. Örökös kutatási hajlama révén, hamar felfedezi az árulást, a hamisságot. Impulzív természete miatt sok ellenséget szerez magának, olykor összekap a feletteseivel, de természete másik oldala, rokonszenvessége miatt azok mindig elnézők vele szemben. Fantasztikus hajlama van a sok pénz megkeresésére de sosem képes maximálisan kihasználni anyagi helyzetét. Végtelenül bőkezű, és különösen sokat ad a becsületre és a tisztességre. Ha téved valamiben, büszkesége sosem engedi, hogy elnézést kérjen. Sajnos, nem tud tanulni más hibáiból, és a sajátjaiból még annyira sem.

Sosem változtatja meg a döntéseit, nem hajlandó újraértékelni a tetteit. Annak ellenére, hogy szentimentális síkon nem kitartó, képtelen a végleges szakításra, hisz szerinte ez a legyőzöttségét jelentené. Saját útját járja, a maga elbűvölő módján képes határozottan felépíteni egy olyan álomvilágot, melyben jól érzi magát. Értékes tulajdonsága, hogy kényszer nélkül képes másokat is maga után vonzani. De mivel semmi gyakorlatiasság nincs benne és nagyon impulzív, a Kos férfi egész élete folyton váltakozó szárnyalások és zuhanások sora. A Kos az óriási feszültségek és a feltartóztathatatlan viharok embere, akinek örökösen pezsgő közellétét csak kevesen képesek megtűrni. Ez az örök pezsgés a végletek közti sodródásának az eredménye, hisz a Kos egyszerre nagylelkű és fukar, jó és rossz, reális és álmodozó. Mindez hihetetlen eseményekbe sodorja, élete során sokszor kell kockáztatnia, fantasztikus, előreláthatatlan helyzetekkel megküzdenie. Vagyis, nem csak képletes a kifejezés, hogy aki vele indul útnak, sosem tudja hol köt ki. Természete miatt sok kár érheti az életben.

A Kos női változatához hasonlóan, a Kos férfi is nagyon rámenős természetű, feszül benne az energia. Rendkívüli dinamizmusa nem tűri a korlátokat. Miként az igazi kos, a Kos jegy szülötte is csupa szeszély, szinte szikrákat vet amerre jár, hisz egyetlen cél lebeg előtte: homlokegyenest, teljes erővel előre törni. Ez a magatartás felettébb fárasztóan hat a környezetére. De mivel a Kos férfi sosem fárad el, nem is képes elfogadni, hogy más elfáradhat. Ha valaki megpróbálja visszafogni, meggátolni valamiben, kötekedővé válik, így inkább nem is törődik más véleményével. Fergeteges iramát majd csak az öregség mérsékeli.

Férfias megjelenése vonzza a nőket. Partnere a legnagyobb gyönyöröket és legszebb örömöket élheti meg mellette. Egyaránt vonzódik az értelmes és a szép asszonyokhoz. Ha igazán szerelmes lesz, őszinte, gyengéd és nagyon figyelmes. Különös vonzereje , hogy a nőben egyszerre keresi a hűséges barátnőt, a rendkívüli szeretőt és az önfeláldozó anyát. Ám, ha a partnernője ellenszegül hirtelen született ötleteinek, makaccsá válik. A szerelemben pedig végképp nem tűri, hogy az orránál fogva vezessék. Ha a Kos megkíván egy őt, azt meg is szerzi, de sosem lehet tudni, hogy meddig jut el vele. Ha valaki megígér neki valamit, azt feltétlenül be is kell tartania, különben szóba se álljon egy Kossal. Mindenben hirtelen dönt, anélkül, hogy számba venné a következményeket. Bár meghallgatja mások véleményét, mindig a saját szeszélyei szerint cselekszik. Excentrikus ötleteivel néha meghökkenti környezetét.

A Kos férj nagyon féltékeny. Annak ellenére, hogy tőle senki sem követelheti, az élettársától tökéletes hőséget vár el. épp ezért a Kos felesége, ha nem hajlandó ezt megérteni, gyakori családi perpatvaroknak van kitéve. Annak ellenére, hogy a Kos férfi nem zsarnok, ő uralja a családot. Igaz, ezt szelíden és igazságosan teszi.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, aki nem akarja őt megváltoztatni, nem akar rátelepedni, aki viszonozza szenvedélyét és hasonló hőfokra tud pörögni, élvezni akarja vele az életet, úgy, hogy közben hagyja, hogy karriert építsen és járhassa a saját útját.

Akivel jó kapcsolata lehet: Mérleg Mérleg, Oroszlán Oroszlán, Ikrek Ikrek, Nyilas Nyilas

Bika

Nagyon jó barát, ellenségnek azonban annál veszélyesebb. Intuitív intelligenciája és veleszületett ravaszsága révén mindig ő győzedelmeskedik.

Gyakorlatias és idealista egyszerre. Kitartóan és körültekintően képes kialakítani a baráti körét, megalapozni életterét. Különös érzékkel képes felismerni saját hibáit, mérsékelni önmagát.

Mindig pontosan tudja mit akar, de mivel ösztönösen cselekszik és csökönyös, néha nem megfontoltan cselekszik. Ha igazán akar valamit, azt minden áron eléri: fenyeget, zsarol, sír, válogatás nélkül minden fegyvert felhasznál, ezért olykor kellemetlenné válik. Lélekjelenléte viszont nem valami nagyszerű, ezért a Bika nő könnyen becsapható. Mindig ösztönösen megérzi viszont ha valaki nem őszinte hozzá. Bátran támaszkodhat a saját érzékeire. A Bika nő szereti a luxust, az aranyat és általában az ékszert, de ügyesen tudja rendezni az anyagiakat. Képes csinosan öltözködni kevés pénzből is. Kitűnő háziasszony, mert szeret enni, hajlamos az elhízásra.

Nem híve a plátói szerelemnek. Kiváló társalgási készsége mindig emlékezetessé teszi a vele való beszélgetéseket. Bár hamar felfortyan mindenen, ügyesen türtőzteti magát. Ha elérte célját és biztonságban érzi magát, végül kihuny minden érdeklődése és hajlamos ellustulni.

Minden körülmény között érzéki jelenség. Ha egy férfi megtetszik neki, nem kíméli ostromától, minden eszközt bevet a meghódítására. Persze, a Bika nő kihívását egyetlen férfi sem képes figyelmen kívül hagyni. Már csak azért sem, mert a Bika nő képes előrelátni, hogy egy jövendő kedves miként fog viselkedni. Éppen ezért nagyon körültekintően választja meg a partnerét. A Bika nő szerelme sosem valami megszokott, kitaposott út, hanem csupa kaland, előreláthatatlan akadály. Az a férfi, aki képes megadni a Bika nőnek az általa elvárt luxust és nyugalmat és az életet úgy bemutatni neki amint azt elvárja, hamar meghódíthatja. Csakhogy minél több férfit ismer meg, a Bika nő annál igényesebbé válik partnerével szemben. Neki a legfontosabb az, hogy egy férfi erős akaratú legyen. De az is fontos neki, hogy választottja társadalmilag magasan álljon, ugyanakkor az intimitásban gyöngéd és romantikus legyen. Szereti a megállapodottságot. Leginkább a szexuális erő és a biztonságérzet hatja meg.

Ha már férjhez ment, a Bika asszony nem vágyik más férfi után. Ha a férje elhanyagolja, olykor mégis félrelép, dühében, pillanatnyi hangulat eredményeként. De általában csakis a családi tűzhelynél akarja keresni a gyönyöröket. A férjétől is elvárja a teljes hűséget és odaadást. Végtelenül bízik benne, anélkül, hogy ellenőrizgetné a cselekedeteit. Ám ha a férje bizonyíthatóan megcsalja, ezt sosem bocsátja meg neki. Vagyis, a Bika asszony jó, gyöngéd és hűséges feleség.

Szeszélyes férfi. Ha kihozzák a sodrából nagyon erőszakos, de hamar jóváteszi hibáit. Mindig vigyáz a testi és lelki egészségére. Szívesen tanul és szereti a művészetet. Nehezen fogad el tanácsokat. Türelmes, mégis folyton valami belső nyugtalanság hajtja. Kitartóan halad a célja felé, igaz, jobbára kacskaringós mellékutakon. Nem kényeskedik. Ha megbántják, nem felejti el. Mindig szilárdan áll a földön. Csökönyössége ellenére az érvelést és nem az erőszakot választja, ha valamiről meg akarja győzni környezetét. Minden helyzetben világos megoldást keres a problémáira. Az üzleti életben nagyon elővigyázatos, jól ismeri a pénz értékét. Nem fukar, de nem is költekezik feleslegesen. Szeretteit szívesen elhalmozza drága ajándékaival. Fejlett kritikai érzékkel rendelkezik és szeretné mindenkivel megőrizni a jó viszonyt. Külleme általában nem különösebben szép, de érzelmes, gyöngéd, ugyanakkor gyakorlatias partner. Mindig sajátos szemszögből nézi a világot, ambiciózus. A szerelemben féltékeny is. Hallgatag és rejtélyes ember. Keresi a kor hatalmasságainak barátságát, kapcsolataival szeret is eldicsekedni. Csakhogy ezért néha nagyon meg kell fizetnie, de jellemének köszönhetően mindig sikeres az életben.

Erős fizikuma arra sarkallja, hogy ha valamit nem tud békésen megszerezni, parancsoljon. Szereti a kényelmet és mindenféle gyönyört. Akkor boldog, ha nehézségekbe ütközik. A testi-lelki sérelmekből nehezen épül fel. Saját eszméit nehezen tudja a gyakorlatba ültetni. Képes olyan ügyekért is kiállni, melyek sikere teljesen kilátástalan.

Erős fizikumú és nagy lelkierejű ember. A nők az ideális szeretőt látják benne, azonban nem hajlandó bármilyen környezetben és bárhogy viszonyt kezdeni valakivel. Bár nagyon fiatalon feléled benne a szexuális érdeklődés, mindig szüksége van a kellemes környezetre, a jó hangulatra. A szerelemben ugyan nagyon érzékeny, egyszerű és közvetlen marad. Mindig alaposan előkészíti a terepet és csakis akkor vállalkozik egy kapcsolatra, ha előzőleg jól átgondolt mindent. Szükség esetén képes szerepet játszani, hogy partnerét meggyőzze saját erényeiről, de aligha van szüksége rá, mert a nők megérzik, hogy a Bika férfiban sosem kell csalódniuk.

Megértő élettárs. A családi élet számára szent és sérthetetlen. Alaposan megfontolja kit vesz el feleségül. Ha már családot alapított mindent elkövet, hogy kiváló férj és jó apa legyen, aki biztosítja az otthon kényelmét és gyermekeinek megad mindent, amit azok kívánnak.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, aki nem komplikálja túl az életét, aki jól tud alkalmazkodni hozzá, nyugodt és tud főzni, és a hétköznapokra képes meghitt, nyugalmas otthont biztosítani számára.

Akivel jó kapcsolata lehet: Ikrek Skorpió, Rák Rák, Halak Halak, Bak Bak

Ikrek

Igen szórakoztató teremtés, mellette sosem unatkoznak a barátai. Látszólagos hidegsége ellenére rejtélyessége vonzóvá teszi. Az Ikrek nőnél az ész uralja a szívet.

Szellemessége révén mindig érdekes irányba tereli a társalgás folyamát. Mindig együttérzéssel meghallgatja a másikat és érdeklődik embertársai gondjai iránt, szükség esetén szívesen segít. Barátságos, mindenre megoldást akar találni, szívesen ad tanácsot, csakhogy mindenki elégedett legyen. Barátaiért bármilyen áldozatra képes.

Szeret meglepetést szerezni. Bár önmagában folyton nyugtalan és nem mindenkit kedvel, azt szeretné, hogy őt mindenki szeresse. Közeli barátaival nyílt, azonban megfoghatatlanságára utal, hogy soha senki sem képes birtokolni őt. Az Ikrek nő sosem lesz valaki beosztottja. Sokoldalúsága és összpontosító ereje révén gyakran két-három dolgot is végez egyszerre. Ez vonatkozik a szerelemre, a gondolataira is. Képes gyors döntéseket hozni. Csakhogy bármennyire is érdekes lenne, semmit sem képes befejezni. Persze, ismeri saját gyengéjét, szeretné is kijavítani, de amint meglát valami újat, máris elveszti megfontoltságát és az új felfedezésért lelkesedik. Idővel azt is megunja és ismét újabb dolgok, érdekesebb feladatok vonzzák, anélkül, hogy az előzőt befejezné. Ezért sok veszteség érheti. Az Ikrek nő hol vidám, hol szomorú, folyton elégedetlen.

A legbecsesebb számára a függetlenség. Kezdeményezőkészsége és nagyszerű éleslátásra eredményeként szakmailag és az üzleti életben is sikeres. Csakhogy folyton kétségek marják, ezért csakis sok-sok türelemmel oldhatja meg a gondjait.

A folytonos változás híve, akit csakis az új felkutatása érdekel. De ehhez szüksége van mind erkölcsi, mind fizikai támaszra.

A párkapcsolatban előforduló vitákból mindig győztesként kerül ki, mely épp nőiességének köszönhető. Ha netán félrelép, sosem érhető tetten. Ilyen asszonnyal élni nem könnyű, sőt fárasztó, de ugyanakkor elragadó ez a lángoló nőiesség. Egyszerű és közvetlen, nem sokat lelkizik. Mindig a kedve szerint cselekszik, nem szereti, ha sürgetik. A párkapcsolatban általában ő a kezdeményező, nagyon kíváncsi és lelkesedő, aki sosem restelkedik a magatartása miatt.

Kiváló élettárs lehet belőle, mindig komoly támaszt jelent a férjének. Racionalitása ellenére, a férje kedvéért képes türelmes és érzéki lenni, de nem túl kitartó.

Ellentétes karakter. Folyton nyugtalan, ideges, éppen ezért nehéz rajta kiigazodni. Látszólagos kimértsége ellenére az Ikrek meglehetősen hanyag, sosem tudja mit hova tesz, ha valamibe belefog, hamar elfelejti mit is akart. Ezzel együtt sosem hajlandó elfogadni valamely szigorúan előirt programot és még kevésbé azt, hogy az idő rabszolgája legyen.

Sokoldalúsága révén mégis elbűvölő még akkor is ha sok mindenbe belekezd de türelmetlenségében semmit sem fejez be. Esetleges kudarcai nagyon lehangolják és önváddal telítik. Bizonytalankodásai ellenére, szereti ha ellentmondanak neki. Ragyogó ötletei révén hamar érvényesül, de mert nem kitartó és hamar elunja magát, gyakran változtatja a munkahelyét.

Kiváló stratéga, szellemes és nagyon szórakoztató. Mondanivalóját könnyedén megfogalmazza. Nagyszerű szónók és valódi értelmiségi. Szervezete sokat elbír és annak ellenére, hogy tervei néha meghaladják fizikai erejét, szellemileg képes felülkerekedni a nehézségeken. Az Ikrek szülöttei közt gyakori a géniusz. Általában mindenhez értenek: matematika, filozófia, művészetek, kereskedelem. Akad is sok kiváló szellem köztük, nagy tudós, művész, irodalmár. Bölcs, büszke és éber - igazi vezető. E mellett felettébb szórakoztató, csak ne dühítsék fel, mert akkor megfékezhetetlen.

Örökmozgó. Hirtelen cikázik egyik embertől a másikig, áttér egyik tevékenységről a másikra, mintha egyetlen nap alatt egész életet akarna leélni. Mindezt könnyedén teszi, ahogy a kalandok és az utazások sem jelentenek gondot neki. De épp mert túl sokat dolgozik, hamar kifárad. Szüksége van a gyakori, hosszú szünetekre.

Szerelmes típus. Nem veti meg az új kalandokat. De mert a szentimentalizmus nem kenyere, nem a nők jelentik számára a legfontosabbat. Annak ellenére, hogy rámenős, közelsége sosem fárasztó. Az intimitásban mesterien képes megteremteni a jó hangulatot és partnernőjében fellobbantani a kéjt. Képes megteremteni a legalkalmasabb, csillogó környezetet, a legjobb hangulatot. Rafinált szerető.

Sosem hajlandó elfogadni egy nő hatalmát, még kevésbé egy feleség uralmát. Jó férj, de jó, ha felesége vigyáz a családi kasszára, mert az Ikrek férfi hajlamos hirtelen ötletei alapján költeni a pénzt.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, aki jó társalgó, szociális, szeret utazni és nem erőltet rá semmit, mert attól megfullad. Aki kölcsönös egyetértésen alapuló kapcsolatra, játékos erotikára, sokszínűségre, ötletességre és változatosságra vágyik.

Akivel jó kapcsolata lehet: Nyilas Nyilas, Mérleg Mérleg, Kos Kos

Rák

Szívesen visszakalandozik a múltba. Legszívesebben mindent újraélne, éppen ezért kedveli mindazt, ami régi, ami elmúlt. Érdekli a történelem, az antikvitások. Számára az idő nem oszlik múlt, jelen és jövőre, egyszerűen folyamatos.

Az életben nem köt kompromisszumot: ahogy ő mindent vagy semmit sem ad, mástól is ezt várja el, nem ismer középutat. Ha egy ügyet felkarol, legyen az akár kilátástalan is, mindvégig kiáll mellette, akár az önfeláldozásig.

Kiváló emlékezőtehetsége révén nem felejt semmit, képes a legaprólékosabban is visszaemlékezni rég volt eseményekre.

Nem tűri, hogy megbírálják, különösen azt nem, hogy nevetségessé tegyék. A szeretet és a biztonság az, amit elvár az élettől, de olykor meg kell küzdenie a nők irigykedéseivel. Szereti a virágokat, a finom italt és a romantikus esteket. Jó vendéglátó, aki sosem beszél ki másokat, mégis kellemes mesélő, aki hamar magára vonja a társaság figyelmét. Nevetése ügyetlen és olykor alkalmatlan. De épp mert jóságosak és végtelenül nemes lelkűek, a férfiak nem épp jól viselkednek a Rák nőkkel.

Kedvenc helye az otthona. Lassan, kimérten és megfontoltan mozog, mindig a legkevesebb energiát fektetve mindenbe, ha a szükség rákényszeríti képes nagyon is aktívvá lenni.

Nehezen, sok türelem árán hódítható meg. Ha neki tetszik meg valaki végtelen diszkréten, bátortalanul nyilvánítja ki érzelmét. Elvárja, hogy a férfi legyen a kezdeményező. Fél a kudarctól. Nagyon diplomatikus és végtelenül gyöngéd kell legyen az a férfi, aki képes legyőzni a Rák asszony komplexusait és meggyőzni őt arról, hogy igazán szereti. Ha ez nem sikerül, semmi esélye a férfinak. Az eszményi szerelmet többre becsüli a szexualitásnál. Félénk viselkedése, folytonos zavara az, ami felkelti a férfiak vágyát. Ha valaki hirtelen, durván közeledik, máris elvesztette a gyöngéd, türelmes, együtt érző társra vágyó Rák asszonyt. Aki udvarol neki, feltétlenül meg kell őt győzze arról, hogy nem csak érzékiségre vágyik, hanem igaz szerelemre. Elvárja a kellemes környezetet, a romantikus hangulatot, az értelmes társalgást, ezért sok férfi tán ki is gúnyolja magában, de aki képes megadni neki azt amit elvár, tökéletes partnerre talál benne minden szempontból.

A házi tűzhely védelmezője, kedves és bátortalan, épp az, akit megálmodnak a férfiak. Jó háziasszony aki örül, ha nem kell elmennie otthonról. Folyton az otthonát rendezgeti, hisz számára a család, a gyermekei, a férje a legfontosabb. Mivel nagyon függ a környezetétől, mindig rá van utalva a segítségükre, teljes odaadással a férjének áldozza magát, képes tűzbe menni érte. Mindvégig kiáll mellette és tisztelni fogja még akkor is, ha a férje rossz szenvedélyek áldozatává válik, vagy ha megcsalja. Nem fukar, de megfontoltan költi a pénzt. Jó anya, de gyermekeit nem kényezteti feleslegesen.

Szentimentális álmodozó. Nagyon rejtélyes és sosem tudni róla mit gondol, mit érez. Folyton vannak titkai. A múltban él, ezért minden kis filléres emléket megőriz maga körül. Szereti és védi a természetet, kedveli a kirándulásokat de a magányt is.

Igen gőgös és meggyőződése, hogy rajta kívül mindenkiben van hiba. Kiváló a memóriája, de fix ideáival senki sem szállhat szembe. Nagyon szeret beszélni, mindenről van véleménye, de ha megharagítják hirtelen elhallgat, magába száll és napokig képes duzzogni, ahelyett hogy megmondaná mi a baja. Máskor szórakoztató, hangosan bizonygatja az igazát. Szívesen meghódítja az embereket és van benne valami sajátos vonzerő, mellyel képes maga után vonni híveit. Miként az értéktelen régi kacatoktól, a jó barátaitól sem képes megválni, egy életre megőrzi őket. Nem vágyik és nem is egyezik bele a változtatásokba. Szeret enni, inni, de nem sokat ad arra, hogy miként van megterítve az asztal. Ha megkérik, mindig kész tanácsot adni, sőt azok mindig jónak bizonyulnak, és szívesen segít is a gondok megoldásában. Jólelkű és általában nem unalmas ember, de a szerencse csak ritkán kedvez neki.

Megfontolt, a tetteiben nem kalandor, mindig a jól kitaposott, biztos utakon jár. Jól eltitkolja belső nyugtalanságát, mely mindig hosszas meggondolásra készteti. Változékony hangulatának megfelelően, hol fennkölt érzelmeket él át, hol mélységes depresszióba esik. Nehezen alkalmazkodó típus. Igen komplikált természet.

Komolyan veszi a szerelmet. Tartós kapcsolatra vágyik, megállapodottságra. Nem kalandor, ezért sokat is vár a választottjától. A szépséget nagyra becsüli, így előreláthatóan szép asszony lesz a társa. A párkapcsolatban ő az oktató, aki nem tűri a közönségességet vagy a durvaságot. Figyelmes, gyöngéd szerető.

A teljességre vágyik. Számára az otthon mindent jelent. De folyton elvárja bizonyságát annak, hogy szeretik. A pénzt nagyra becsüli, nem pazarló természetű. Titokzatosságához az is hozzátartozik, hogy mindig rejteget valamennyit a rosszabb napokra.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, akire fel tud nézni, akinek hatalmas a türelme, határozott, higgadt, és mindemellett együtt tud élni a hangulatingadozásaival.

Akivel jó kapcsolata lehet: Bak Bak, Rák Rák, Skorpió Skorpió, Bika Bika

Oroszlán

Az Oroszlán nő ellentétekkel telt. Megjelenése folytán uralja a környezetét. Szeret folyton a figyelem középpontjában lenni. Bármely társaságban ő a legragyogóbb jelenség. Elvárja, hogy mindig csodálja.

Kissé egoista, mégis szereti az embereket, akikhez szelíd megértéssel viszonyul és megbocsátja vétkeiket, hisz mindig önmagából indul ki. Csábító teremtés, de nem számító.

Önmagával szemben épp oly engedékeny mint másokkal, sosem keres hibát senkiben és semmiben, de nem is gyakorol önkritikát. Nem képes megérteni esetleges kudarcait vagy csalódásait, inkább dramatizálja a helyzetet. Mindenben nagyon igényes, soha semmi sem elég jó neki. A luxus és kényelem híveként sokat és meggondolatlanul költekezik, így természetes, hogy olyan partnerre vágyik, aki mellett ezt elérheti. Elvárja a drága ajándékokat, az ékszereket, szőrméket, de szeret adni is. Élvezi a vendéglátást, maga is szívesen vendégeskedik, de elvárja azt is, hogy látogatói ne váratlanul állítsanak be. Az ügyetlen mentegetőzéseket nem tűri. Viszont hála humorérzékének, haragját sosem mutatja ki. Szakmailag jól felkészült, de domináns jelleme miatt nem kedvelt munkatárs. Ezzel együtt, szerencsés az életben.

Kényelmes , de szereti a változatosságot. Ritkán képes elfogadni valaki uralmát. Gyakran előfordul, hogy kellemetlenségeit önmagának köszönheti. De ez nem töri le, folyton valami újra vágyik. Szeret utazni, különösen romantikus helyekre.

Örökös vadász. A folytonos új keresése során, mivel érzelmileg eléggé felületes, olykor egyszerűen enged a vágyainak. Arra vágyik, hogy dicsérjék. A párkapcsolatban elvárja, hogy társa számára ő legyen az egyetlen, ám ő maga, bár nem könnyelmű természetű, nem hajlandó lemondani vadász szenvedélyéről. Ezzel együtt nem könnyen hódítható meg. Gyakran játszik a szerelemmel, de kompromisszumot sosem hajlandó kötni. Mivel nem feltétlenül szükséges számára a férfi, elvárja, hogy biztassák, hogy bókoljanak neki és mindig a férfi legyen az, aki kifejezi hódolatát. Látszólag nagyon csábító, de lusta. Semmit sem siet el. Mindenben eredetiségre törekszik, amiért dicséretet vár. Bár diszkréten, a szexben mindvégig ő marad az uralkodó.

Nagyon hűséges. De csakis akkor, ha szerelmes lesz, ami nagyon ritkán fordul elő. Ha mégis megszeret valakit, fejedelmi módon bánik vele. A hűtlenséget viszont sosem bocsátja meg, hisz ő maga sosem kezd meggondolatlan kapcsolatot. A szerelemben nem szereti a bonyodalmat. Ha férjhez megy, az otthona elegáns, tündöklő, ám ha a szerelem alábbhagy, könnyen otthagyja és megkezdi bolyongását a világban.

Szeret a figyelem középpontjába kerülni. Fejedelmi magatartása és gesztusai meg is szerzik számára ezt az örömét. Bár nagyhangú és mindig jókat nevet, nem szószátyár. Sosem hamis, sem magaviseletben sem tetteiben. Élvezi a pompát, a szerencsejátékokat, de mindent eljátszik, a pénzt is, a szerelmet is.

Szeret nagystílű ajándékokat adni. Értelmes és ügyes, mindenki pályázik a barátságára. A munkában hanyag, de képes olyan kockázatokat vállalni, melyek mást elriasztanának. Csak a látszat, a csillogás érdekli. Bár megjelenése biztonságot áraszt, nem jó munkatárs. Modora nagyon természetes, de mindennek úgy kell lennie, ahogy ő akarja. Az ellenkezés, kihozza a sodrából. A hűtlenséget nem tűri mástól sem. Igazságszeretete arra sarkallja, hogy mindig igazat tegyen.

Domináns természete pozitívan hat a hatalmasságokra, akik az Oroszlán férfit mindig igyekszenek megnyerni a maguk oldalára. A kudarctól fél, de ha bekövetkezik, sikerül minden kudarcot győzelemmé változtatnia. Hirtelen haragú és mérgében kegyetlen, de hamar megbocsát. Szereti az otthon biztonságát, a természetet, a napsütést. Szeret sportolni, vetélkedni, ilyenkor természetesen, nyerni is.

Élete nem túl mozgalmas. Bármit tesz, azt csakis a dicsőség kedvéért teszi. Szereti ha elhalmozzák babérokkal, és ez sikerül is neki, anélkül hogy túl sokat kellene küzdenie érte.

Örök szerelmes és tüzes természetű. Mivel egyszerű megjelenésével is vonzza a nőket, férfitársai irigyek rá. Szereti a szép hölgyeket, de hogy azok sikerrel járjanak, szépségük mellett elvárja, hogy intelligensek, ápoltak, jó modorúak és még szerények is legyenek. Elvből elítéli a könnyelmű asszonyokat. Érzéki férfiként mégis hamar átlép a konvenciókon. Úgy véli, hogy bármit akar is, az a helyes. Nincs tekintettel semmiféle társadalmi különbségre, minden nővel egyformán viselkedik s úgy véli, neki bárkihez joga van, ha kedve tartja. Nagyon féltékeny és nem tűr semmiféle megjegyzést. Az asszony, még ha szerelmes is, számára csak egy rabszolga, aki megtisztelve érezheti magát, hogy épp őt választotta.

Az Oroszlán férfi családjáért képes a legnagyobb veszélyeket is vállalni. Cserébe csak annyit vár el, hogy a felesége végtelenül csodálja. Ezzel együtt, a statisztikák úgy jelzik, hogy az Oroszlán jegyében született férfiak közt sok nőtlen akad.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Aki látszólag átengedi neki a vezetést, ünnepli a sikereit és tud hízelegni.

Akivel jó kapcsolata lehet: Vízöntő Vízöntő, Nyilas Nyilas, Ikrek Ikrek

Szűz

Olyan jelenség, akire büszkék a férfiak: jó megjelenésű, szerény, illedelmes, és magabiztos is. Nagyszerűen tud uralkodni magán. Folyton figyel a mozdulataira, a tetteire és a küllemére.

Nagyon igényes, de hajlamos a látszat után megítélni az embereket. Keveset beszél, akkor is csak a legszükségesebbeket, tömören, lényegre törőn. Komoly, sosem bohóckodna a társaságban vagy tenne olyasvalamit amit nem tart önmagához méltó cselekedetnek. Élete maga a folytonos tökéletességre való törekvés.

Jószívű és nagylelkű, sőt végtelenül türelmes. Ezzel együtt, alapossága és gyakorlatiassága miatt hideg és kimért nő látszatát kelti. Nagyon rendszerető, mind otthon, mind a munkahelyén mindent bizonyos jól megszokott, szigorú helyen őriz. Fejlett kritikai érzéke van. Kiváló titkár, könyvelő, mérnök lehet. Sokat ad a társadalmi helyzetre és értelmessége révén sikerül is felemelkednie. Kedveli az intellektuális elfoglaltságokat és maga is rendelkezik művészi hajlamokkal. Mindenben szerencsés.

Racionális és nagyon munkabíró. Csak önmagában bízik, ezért mindent egyedül akar csinálni, mintha más nem érthetne hozzá. Sokat aggodalmaskodik és nagy terveket sző. Ha kihozzák a sodrából, látszólagos hidegsége ellenére, nagyon is vad tud lenni. Minden kihívásra határozottan reagál, mígnem behódolásra kényszeríti ellenfelét.

Életében a szex olyan téma, melyről nem szeret és nem is tart illendőnek beszélni - egyszerűen a fajfenntartó ösztön elengedhetetlen eszközének tartja. A férfiakat pedig inkább tanulmánya tárgyává teszi, akiknek szívesen boncolgatja a lelkivilágát. A vad férfiaktól óvakodik. Akit kiválaszt, attól ugyanolyan önuralmat és önmérsékletet vár el mint saját magától. A groteszk helyzetek, a lelki üresség elrémiszti. Gyengéje a barátság. Hűséges barát. A szerelemben, aki megnyer egy Szűz nőt, nem kell csalódnia, hisz azt tehet vele amit akar, csak fogadja el a szép környezet, a rend iránti igényét.

Túl igényes párválasztása miatt, sok Szűz nő egyedül marad az életben. Ha mégis férjhez megy, ami általában eléggé későn történik meg, akkor is ő az uralkodó. Mivel számára az otthona jelenti az életet, lakása nagyon rendezett. Valódi támasza a férjének, mindenben segítségére van, olykor még a gondolatait is kitalálja, csakhogy kedvében járjon. Kiváló háziasszony és jó anya. Szereti a családi összejöveteleket, gyakran meghívja barátait is, akik megfelelnek magas igényeinek. De bármilyen eseményről lenne szó, előre alaposan eltervez, megszervez mindent, majd örül, hogy minden úgy történik, ahogy ő képzelte el.

Megfontolt, lelkiismeretes ember. Logikus gondolkodása mindig felülkerekedik az ösztönein. Folyton tanul, képezi magát, érdekli mindaz ami új. Szerény, mérsékelt ember, aki sosem dicsekszik. Környezete ritkán ismeri el erényeit. Megfontoltan és szépen beszél. Mindig barátságos, még akkor is képes megőrizni a nyugalmát ha valaki megharagítja. Nagyszerű barát és jó tanácsadó, de nem tűri a végleteket. Mindezt mástól is így várja el. Kiváló intellektusa révén a szellemi elfoglaltságok felé hajlik, hajlamos a látszat és az anyagi helyzet után megítélni az embereket. Mivel nagyon igényes a barátai megválasztásában, eléggé magányos marad. Jó politikus, tudós vagy más hasonló értelmiségi lehet, de mindig óvakodnia kell a hatalmasoktól, akik nem könnyen viselik el visszafogottságát.

A nyugalmat keresi. Nem szereti a társasági életet, a hangos mulatozást. Ösztönösen óvakodik minden kellemetlenségtől, sosem keveredik kockázatos kalandokba. Számára az egészség mindennél fontosabb, ezért kedveli a friss levegőt, a reggeli sétákat, a kirándulásokat. A munkahelyén bármilyen döntés előtt előbb alaposan megfontol mindent. Számára legfőbb a kötelesség, épp ezért, általában nem jut el a legmagasabb pozícióba.

A szex nem túl fontos számára, de ha már addig jutott, feltétlenül boldoggá akarja tenni a partnerét. Sosem kezdeményez, hagyja, hogy őt válassza ki valaki, és ha a partner csinos és értelmes is, nyert ügye van. Nagyon fontos, hogy a választottja mindig pontos legyen és sose keveredjen más kalandba. Nem tűri a közönségességet, ezért mindent jó előre tanulmányoz, nehogy ilyesmi előforduljon. Félénksége gátolja, hogy bókolgasson, de értelme révén hamar kitalálja mit vár el tőle a partnere.

A párválasztásban meglehetősen romantikus, mégis alaposan megfontolja kivel köti össze az életét. Figyelembe veszi a társadalmi és anyagi helyzetet, majd valóságos tesztelési folyamatnak teszi ki a kiszemelt hölgyet, hogy az valóban jó anya, kiváló háziasszony, kifogástalan feleség lesz-e. Rendkívüli módon kényezteti majd a feleségét. Családjának igyekszik kifogástalan társadalmi és anyagi biztonságot nyújtani. Szereti jól meggondolni mire költ, ezért felesége sosem költekezhet kedvére és nem is keveredhet romantikus kalandokba. Igaz, nem is szorul rá, mert a férje figyelmessége mindenért kárpótolja. De épp igényessége miatt, csak igen későn, vagy egyáltalán nem alapít családot.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, aki életrevaló, szereti a keresztkérdéseket, okos, önálló és spontán tud maradni. És persze szereti az állatokat.

Akivel jó kapcsolata lehet: Halak Halak, Rák Rák

Mérleg

Megjelenése hamar magára vonja a figyelmet. Ízlésesen öltözik. Nagy súlyt helyez arra, hogy elegáns legyen. Szereti az ékszereket, a finom parfümöt és általában a luxust.

Naphosszat elnézegetné magát a tükörben, hogy milyen szép, elvárja, hogy mások is folyton csodálják. Mindig a figyelem középpontjában akar állni. Elragadó jelenség.

A teljességre törekszik, de nem veszti el kritikai érzékét. Tanácsokra nincs szüksége, még kevésbé utasításokra. Mindent a saját feje szerint tesz. Mindig megőrzi a hidegvérét. A pénzt nem kedveli, de tudja, hogy csak azzal veheti meg amit akar. A szép minden megnyilvánulása érdekli. Szereti a művészeteket, különösen a jó zenét, de az építészet sem áll távol tőle. Nagyon sokoldalú, gyakran elbűvölő és hódító is.

Nem tűri, hogy bármiben is sürgessék. A legszélsőségesebb helyzetekben sem esik pánikba. Ezzel együtt, a mérleghez hasonlón, folyton ingadozik a depresszió és a jó hangulat között.

Eléggé felületes érzelmeiben, de ért a szerelem mesterségéhez. Az igazi férfiakat kedveli, akiket könnyen képes meghódítani, de ha ráun, hamar ejti is egy újabb kaland kedvéért. Szereti a befolyásos férfiakat, de mindent színjátékként vesz, szereti a hatáskeltést. A szex nála minden esetre művészeti rangot nyer, hiszen ismeri saját vonzerejét. Nagyon nőies, szereti a szerelmi játékokat. Az állatiasságot és durvaságot viszont nem tűri. Érdekessége az a kettősség, hogy bár a teste végleteket hajszolná, értelme folyton mérsékeli.

Számára a férj elsősorban a kísérőt jelenti, aki mellett megjelenhet a társaságban, alaposan megnézi ki legyen az. Rendkívül igényes a párválasztásban. Jövendő férjének olyan tulajdonságokkal kell bírnia, melyeket csak ő képes felfedezni, ezért nehéz is alkalmazkodni az elvárásaihoz.

Kiegyensúlyozott és nagyon érzékeny. Ez a kiegyensúlyozottság nagy erőfeszítés eredménye, hisz az élete örök ide-oda lengés. Folyton a boldogságot keresi. Kellemes beszélgető társ. Mindig barátságos, soha senkit sem akar megharagítani. Szereti, ha dicsérik és sosem sérti meg más érzelmeit. Jó diplomata és nagyszerű a humorérzéke. Igazságérzete révén mindenkinek esélyt ad - jó főnök és jó munkatárs, aki bármilyen életmódhoz hamar alkalmazkodik. Képes a kompromisszumra de a nagy áldozatokra is. A komoly dolgokban viszont nehezen dönt. Szemmel láthatóan szeretné érvényre juttatni a saját véleményét, de egyedül sosem képes erre, mindig szüksége van tanácsadóra. A hazugságot nem tűri és képes is hamar kideríteni azt. Türelmes és kerüli a feszültségeket. Szereti a szépet és mindenben a teljességre tör.

Hirtelen haragú, de hamar türtőzteti magát és képes kijavítani a hibáit. Ezzel együtt a harag sok rosszat és kárt okozhat az életében. Nyíltan senki sem mer szembeszállni vele, de a háta mögött sok ellensége lehet.

Elragadó egyéniség és tudja is, hogyan kell meghódítani egy nőt. Ha már egymáséi lettek, többé nem engedi el partnerét, minden igyekezetével a kedvében jár majd. Partnerét egyenrangúnak tekinti, a közönségességeket nem tűri. Hamar szerelembe esik, és ha csalódik aligha képes véget vetni egy kapcsolatnak. Eléggé nehezen különbözteti meg a barátságot a szerelemtől. Szereti uralni a nőt és elvárja, hogy az csak az övé legyen. Számára a szerelmi aktus valóságos esemény, melyet ehhez méltón kell megélni. érzelmeiben mégis meglehetősen felületes, rafinált és vonzó egyszerre.

Házasságra született, viszont sokat keres, míg megtalálja azt, akit megálmodott. Féleségnek jó megjelenésű, értelmes asszonyt keres, aki ragaszkodik hozzá, aki mindvégig ugyan úgy szereti mint kezdetben, aki ingadozás nélkül kitart mellette. Cserébe kiegyensúlyozott, boldog családi életet nyújt.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, aki intellektuális, illemtudó, okos, szeret dolgozni, nem riad vissza a külsőségektől, határozott, de csak annyira, hogy hagyja őt érvényesülni és értékeli a szépet.

Akivel jó kapcsolata lehet: Kos Kos, Oroszlán Oroszlán

Skorpió

A Skorpió nő kiismerhetetlen. Nagystílű költekező, akinek semmit sem kell áldoznia azért, hogy biztosítsa a kényelmét, sőt luxusban éljen. Elbűvölő teremtés, aki bátran számíthat a megérzéseire.

A hamis embereket nem tűri. Kiváló kritikai érzéke alapján könnyen kiismeri az embereket és partnere erényeit és hibáit még akkor is elemezgetni fogja. Kevés olyan makacs nő akad, mint amilyen a Skorpió szülötte. Kitartó.

Ha egyszer eldöntött valamit, nincs ami megállítsa, csak nagyon nagy önuralommal lehet neki ellenszegülni. Megveti a gyengeséget. Ha valaki összeveszik vele, nem könnyen felejti és mástól sem tűri el, hogy úgy tegyen mintha semmi sem történt volna. Sőt, bosszúálló is. Ha valaki kihozza a sodrából nem lehet tudni, meddig jut el a haragja. Bármilyen változáshoz nehezen alkalmazkodik.

A legszélsőségesebb vérmérsékletű minden állatöv szülötte közül. Bármit tesz, mindig teljes erőbedobással teszi. Különösen rámenős teremtés, aki fárasztóan hat a környezetére. Ha feldühítik, bármire képes.

Számára a szerelem olyanfajta játék amilyennel más jobb ha nem is próbálkozik. Szenvedélyessége nagyon igényessé teszi partnerével szemben, elvárja a teljes csodálatot. Nem könnyű szenvedélyét kielégíteni. Ha valaki megcsalja rendkívül féltékennyé válik. Mindenkiben lehetséges riválist lát, még akkor is jelenetet rendez, ha partnere szóba áll valakivel, vagy egyszerűen csak ránéz. A szerelemben fantáziadús és kísérletező. Hűséges, odaadó szerető.

Látszólagos magabiztossága ellenére, teljesen a férjére hagyatkozik. Kimondottan függ tőle. Ha megérzi, hogy a férje megcsalja, veszélyes ellenséggé válik. Ő maga rendkívül hűséges és bármikor kész harcolni, áldozatot hozni a férjéért. Ezért jó, ha az aki Skorpió nőt vesz feleségül nem lép félre, mert ha magára vonja a haragját, a legrosszabbra is számíthat.

Szenvedélyesen érzéki, élvhajhászó, olyannyira, hogy gyakran elveszti a józan eszét. Nem érdekli mi lesz a meggondolatlanságai következménye, valósággal rabja az érzékeinek. Ezzel együtt sármos férfi, jól kirajzolódott karakter. Nagyon ambíciós és könnyen összpontosít a lényegre. Bátor és kiváló kezdeményezőkészségű. Bár szabad szellem, mindig szüksége van egy tanácsadóra, akire biztosan támaszkodhat. Vagyis, szörnyen komplikált, akitől sosem tudod mit várhatsz. A gyengeséget elítéli, mégis gyakran labilis, épp ezért, jó ha óvakodik az italtól, a kábítószerektől. Ha megbántják makacs és rosszkedvű. Mintha az egész világra haragudna. Hamar kész a veszekedésre és ilyenkor agresszívvá válik. A sértést sosem felejti, sőt bosszúálló - jobb óvakodni tőle. Ha valaki mégis meghódítja, nagyon hűséges barátra lel benne. Az életben gyakran mindent egy kockára tesz, a gazdasági ügyekben viszont nagyszerű gyakorlati érzékkel rendelkezik, ezért is ajánlott ezen a területen keresnie az érvényesülést.

Dinamikus, jó munkabírású de gyakran elfecséreli az energiáját. Mivel a munka nagyon fontos neki, jobbára túl sok dolgot akar egyszerre elvégezni. A siker érdekében képes bármily akadályt leküzdeni. Ez a megfontolatlanság viszont vesztét is jelentheti. Annak ellenére, hogy a Skorpió számára az élet nagy nehézséget, valóságos kínt jelent, hamar talpra áll bármily kudarc után, miként a főnix madár éled újjá a saját hamvából.

Egy nőnek veszélyes kettesben maradnia a Skorpió férfival. A szerelmi vágy hirtelen tör rá, sosem tudni mitől ihletődve, robbanékony természetének nem könnyű ellenállni. Nem ismeri az önmegtartóztatást, folyton kalandra vágyik. Az ellenvetést nem tűri, de partnernőjét a gyönyörök legmagasabb fokára juttatja. Általában a híres asszonyok vonzzák, hisz maga is csupa szenvedély. Az asszony akaratát vagy szemérmességét figyelemre sem méltatja. Nem várható el a tőle gyöngédség, annál inkább a vad gyönyör.

Számára a család szent. Ragaszkodik a feleségéhez és hűséges is hozzá. De ő az, aki vezet és uralkodik. Felfogása szerint a nőnek nincs joga ellenszegülni, ezt a férfira kell hagynia, aki mindkettőjük helyett hivatott dönteni mindenben.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, aki már majdnem elérhetetlen, megközelíthetetlen, aki fent tudja tartani az érdeklődését, lelkileg elég erős, szenvedélyes, és nem riad vissza az őrültségektől.

Akivel jó kapcsolata lehet: Bika Bika, Szűz Szűz, Halak Halak

Nyilas

A hosszas megfigyelések azt sugallják, hogy kétféle Nyilas nő létezik. Az egyik a meglepő vitalitású fiús alkat, aki szereti a természetet, a sok mozgást, a sportolást, a másik a független társadalmi lény típusa, aki nem hisz holmi babonákban vagy hasonlókban, de szereti a művészeteket, a kiváló társaságot. Ő a szalonok extravagáns úrnője. De bármelyik csoportba tartozna is, sokat ad a saját külsejére és a látszatra. Nagyon felületes, beképzelt, de szabadnak érzi magát.

Nem tűri a magányt, szeret fecsegni. Szívesen meghallgat másokat is, de mindig érezteti, hogy ő abszolút mindenhez ért. Más tanácsára viszont nincs szüksége, mindig a saját impulzusai szerint cselekszik. Szereti a mozgalmas életet. Mellette sosem lehet unatkozni. Lényegében közvetlen és szókimondó, nagylelkű és megértő, de szereti a változatosságot, mindig valami újra van szüksége maga körül.

Nehezen találja meg a helyét, ezért is szeret sokat utazni. Egyszerre sok mindenbe belekezd, de meggondolatlanul, tervek nélkül lendül mind az eseményekbe mind a tennivalóiba, és ez a szeleburdiság hamar megbosszulja magát.

Nagyon szókimondó és őszinte, ezért gyakran előfordul, hogy ravasz, gátlástalan férfi áldozatául esik. A folyton változatosságra vágyó Nyilas nő azonban nem válogatós, a fontos, hogy minél többször váltogathassa a partnerét. A kalandok nem hagynak lelkében nyomot, hisz mindent inkább barátságból tesz és ha nem sikerül, legfeljebb annyi, mint egy elvesztett játszma. Természetének megfelelően bárhol hajlandó kielégíteni a vágyát, sőt a természet ölén számára ez még érdekesebb, de nincs türelme, hamar el akarja érni a célját. Nehezen kiismerhető, uralni sem könnyű.

Kiváló társ a sportban, jó barát a kalandornak. Ha szerelmes lesz nagyon ragaszkodó társ a férjnek. Amennyiben a férj valamiért elhagyná, egyszerűen összeroppan. De mert számára a függetlenség a legfontosabb és nem is kitartó, közülük sok hajadon marad.

Idealista és romantikus. Szellemes, sármos, optimista és jókedvű. Kiváló szónok. De mivel túl szabad és szókimondó, olykor akarata ellenére is megsérti az embert. Számára minden nap új lehetőséget jelent. A bírálat nem fog rajta. Nem jó diplomata, de a szavát igyekszik mindig betartani. Megértő barát, nagylelkű és ambíciós, csakhogy kissé depresszív alkat. Szereti a luxust, barátainak extravagáns ajándékokat ad. Kedveli a meghitt mulatozásokat. Szereti a titkolózást, pénzét is mindenféle titkos vállalkozásokba próbálja befektetni.

Sokat utazik, szeret új ismeretségeket kötni. Olyan kalandokba keveredik, melyek más számára rendkívülinek tűnnek, de ő természetesen fogad minden változást. Ha valamiért mód felett felháborodik, hideggé, visszafogottá válik.

Különösen vonzzák a szép asszonyok. Meghódításukra minden eszközt kipróbál a virág- és telefonüzenetektől a bókokig és érzelmes levelekig. Állandóan szerelmesnek érzi magát, holott nagyon nehezen képes valaki mellett elkötelezni az életét. Már csak azért sem lehetnek tartósak a kapcsolatai, mert magát a vadászatot élvezi. Bár a tapasztalt partnert keresi, mindenkit a saját elképzelése szerint akar idealizálni, és sajátos képessége révén képes is meggyőzni a kiválasztott nőt, hogy azt tegye amit ő akar. Nem is unja soha a szerelmet, de a féltékenységet, különösen a hangos jeleneteket nem tűri el senkitől.

Érzelmi élete sajátosságai miatt, számára a házasság nem jelent kötelezettséget. Akár megnősül, akár nem, lelkében örök agglegény marad, aki szereti a titkos viszonyokat. Egyik nőtől a másikhoz cikázgat, hazudozik, de mindezt olyan szépen teszi, hogy a nők hisznek neki.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, akivel közös a cél és hasonló a temperamentum, aki humoros, akire fel tud nézni és föld közelben tartja. Járatos a sportban, művészetekben és örömét leli az utazásban.

Akivel jó kapcsolata lehet: Ikrek Ikrek, Kos Kos, Mérleg Mérleg

Bak

Magányos és független. Bár fiatal korában bátortalan és határozatlan, idővel egyre inkább magabiztossá válik. Mindig több célt tűz ki maga elé, ezért csak ritkán sikerül mindent elérnie.

Nyugodt és türelmes, ritkán idegeskedik. Az a típus, aki mindig saját maga igyekszik rendezni az életét. A tétlenséget nem tűri, ezért mindig talál valamit, amivel kitöltse az idejét.

Kedveli és keresi a hírességek társaságát. Annak ellenére, hogy álmodozó, képes megmaradni a realitások között. Ezzel együtt, számító teremtés. Mert mindig elégedetlen önmagával, folyton tanul, képezi magát, hogy minél több területen elérje a lehető legtöbbet.

Tudása vitathatatlan, amire büszke is, emiatt néha beképzeltnek tűnik. Nyugodt természet, de ha bántják, nem felejti el, sőt bosszúálló. Az élet megadja neki a szükséges kényelmet, a biztos megélhetést, külsőleg is ápolt és jó ízlésű, mértékkel sminkeli magát, nem feltűnősködik, mégis szereti ha csodálják. Alkalmas titkárnőnek, tanárnak, orvosnak.

Látszólag távolságtartó, pedig csak elővigyázatos. Ritkán keveredik alkalmi szerelmi viszonyba. Félénksége és kezdeményezőkészsége hiánya azzal magyarázható, hogy előre fél a kudarctól, vagy attól, hogy valaki nem is szereti, csak egyszerűen szórakozni vágyik vele. Érzéki, azonban sosem fogja senki teljesen uralni. Mégsem tud meglenni a szerelem gyönyörei nélkül. Szereti kívülállóként megfigyelni az embereket, a legapróbb részletekig kíváncsi mások életére. Így szerzett tapasztalatai hozzásegítik, hogy előre megsejtse a férfiak óhaját. Nem könnyű meghódítani, ami vonzóbbá teszi, ráadásul varázsa nem halványul el a korral. Lobbanékony természet, akit a legapróbb jel is lázba hoz, de a meghittségben nincs fantáziája, nem tér el a tradícióktól.

Szüksége van a biztonságra, ezért az a férfi van nála előnyben, aki képes ezt megadni neki. De mert nagyon igényes a párválasztásban, későn megy férjhez. Választottjának nincs könnyű dolga, mert minden szempontból meg kell felelnie egy egész sor feltételnek. Amennyiben nem megfelelő, igyekszik őt minden erejével a saját igényei szerint átformálni. Uralja a férjét, de hűséges hozzá és tőle is elvárja ugyanezt. A hűtlenséget sosem bocsátja meg, de mindvégig nagyon jó anya.

Szívesen hagyatkozik az ösztöneire. Csökönyös ember, aki nem szívesen köt kompromisszumot. Nehezen átejthető. Annak ellenére, hogy ravasz és hallgatag, a hazugságot gyűlöli és ő maga igyekszik is őszinte lenni. Hidegnek és érzéketlennek tűnik, így nehezen megközelíthető, de valójában szenved magányossága miatt és szeretné mindenki rokonszenvét megnyerni. Megállapodott személy. Céljai eléréséért bármit megtesz, sokat ígérget, még az sem zavarja, ha gyakran nem képes eleget tenni a feladatainak és teljesíteni az ígéreteit. Szereti a gazdagságot és sikerre áhítozik, de sosem mer kockáztatni, hogy azt elérje is. Ha valaki mellé áll a nehéz pillanatokban, azt sosem felejti el és igyekszik meghálálni a kitartását. Kissé kapzsi mégis sokat gondolkozik azon, hogy mit hogyan tegyen, valóságos terveket dolgoz ki egy-egy akció érdekében. De mindig számító és spórolós. Az ellenvetést nem tűri, de a legegyszerűbb bókoknak is bedől. Ha sikeres, ezt gyakorlatiasságának, határozottságának és ambíciójának köszönheti.

Nem szereti a társaságot, a mulatozásokat, a különböző összejöveteleket - csak a munkának él. Nem veti meg fizikai munkát sem. Ha valamibe belefog senki és semmi nem állíthatja meg, különösen, hogy mindent lépésről lépésre előre eltervez. A célját mindenáron el akarja érni. A kudarcok nem törik le, bármit képes ugyan olyan lendülettel újrakezdeni.

Érzéki típus. Ha megtetszik neki valaki, nem ismer ellenvetést, képes erőszakos lenni. Nagyon büszke a férfiasságára, mégsem kezdeményező. Egész egyszerűen nem érdekli, hogy ő tetszik-e valakinek vagy sem, a szerelemben mindent elvár, viszont keveset ad. Totális szerelemre vár, melyben a nő csak vágyai engedelmes eszköze lehet. Számára fontos az érzéki szerelem. Kedveli a fiatal hölgyeket, akiket könnyen elszédíthet játékosságával. Meggyőződése, hogy azoknak hálásaknak kell lenniük mindazért amit ő nyújt nekik, amire megtanítja őket.

Szereti az otthonát és rendkívül hűséges szeretett asszonyához. Cserébe elvárja, hogy felesége jó háziasszony legyen, de ugyanakkor ügyes szerető és kitűnő élettárs is. Sok esetben érdekből nősül.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, aki komolyan veszi őt, a pénz hasonló értékkel bír, letett már valamit az asztalra, és kellően türelmes és kitartó ahhoz, hogy a falain túljutva megismerje mély érzelmi, lelki világát.

Akivel jó kapcsolata lehet: Bika Bika, Rák Rák, Szűz Szűz, Skorpió Skorpió

VÍzöntő

Valódi humanista akit a világ dolgai foglalkoztatnak. Megérti a világ szenvedéseit és mindig a támadott pártjára áll. Segítségéért viszont sosem vár fizetséget.

Bátran kiáll saját véleménye mellett, tetteiért mindig vállalja a felelősséget.

A kudarcok erkölcsileg nem sértik, nem ejtik kétségbe, inkább hisz abban, hogy a hibáiból tanulhat.

Határozottan értelmiségi: intelligens, okos, rendszerető és szorgalmas. Mindez sokat segíti az életben és nagyban hozzájárul a sikereihez. Érzékeny, nyílt és őszinte, amiért tisztelik az emberek.

Társaságban különösen vidám, szórakoztató, egyszerűen fantasztikus. Szereti a szépet és elvárja, hogy őt is folyton csodálják. Nagyon költekező, felfogása szerint azok, akik ragaszkodnak a pénzhez képtelenek felfogni, hogy az arra való, hogy elköltsék, különben csak gondot okoz. Extravagáns mindenben, érdeklik az okkult tudományok. Sosem hazudik. A hazugságot szentségtörésnek veszi. Könnyen belopózik mások szívébe, nagylelkűen osztogat tanácsokat is, de azok mindig eléggé ügyetlenek.

Mindig az élen jár. Bármilyen munkát szívesen végez és könnyen közreműködik, képes átvállalni más felelősségét. Ha elvállal valamit teljesen a munkájába temetkezik, a könnyű siker nem kenyere.

Nagyon igényes nő és elvárja, hogy értékeljék is. Nem elégszik meg azzal, hogy a partnere egyszerű tárgynak tekintse. Sosem siet el semmit, azt akarná, hogy minden békében és nyugalomban folyjon körülötte. Sosem veti magát hazárd játékokba.. Csakhogy eszményíti a szerelmet, nincsenek állatias ösztönei. Fantáziadús alkotó szellemként mindig arra törekszik, hogy a partnere meg legyen elégedve vele. Kényes és válogatós, finom és gyengéd. Ha valakit szeret, akkor testben lélekben egyaránt figyelmesen, bájosan reagál. A szerelemben nagyon őszinte. Egy Vízöntő nővel átélt kapcsolatot nem lehet könnyen elfelejteni.

Sok szeretetre és gyöngédségre van szüksége. Mivel folyton a tökéletes társat keresi, későn megy férjhez. Olyan férfira van szüksége, aki mellett igazi nőnek érezheti magát, aki mellett ragyoghat a legfinomabb társaságban is. Ha a házassága nem sikerül könnyen elválik, de ha a férj nem akarja elengedni, zátonyra futhat az élete.

Nonkonformista, aki semmiként sem uralható. Tiszteli a tradíciókat, ebben látva a folytonosság eszközét. Mindenáron megvédi a függetlenségét. Analitikus gondolkodóként sosem vesztegeti idejét hosszas magyarázkodásokkal: röviden és velősen mondja ki azt amit akar. Mindig megoldásokat keres mindenre és feltétlenül ragaszkodik az igazsághoz.

Fatalista, aki azt hiszi sorsán nem változtathat. Különös keverék: kíváncsi és kitartó, félénk és barátkozó, de mindenként nyílt természetű, társaságszerető. A félreértések és kudarcok lehangolják, szenved miattuk. De hamar beleun mindenbe, folyton valami újat hajszol: új ismerősöket, új helyeket, új dolgokat s helyzeteket. A kihívásokra könnyen válaszol és szükség esetén tud színészkedni is. Kiváló vezető egyéniség, aki sosem siklik a rutinosságba.

Találékony és ügyes ember, akit sok zavaros helyzetből kiment az értelme. Valamin mindig változtatni akar, folyton modernizál mindent. Élete során sokat örököl a rokonaitól. Minthogy a Vízöntő férfit két planéta is uralja, csupa ellentét: hol gazdag, hol szegény, hol sikeres, hol kudarcokkal küzd. De sosem csügged.

Nagy álmodozó, de gyakran inog az ábrándozás és a tett között. Hajlamos az álmok, a tervezgetések világába veszni, mégis megvan a kellő ereje ahhoz, hogy túltegye magát passzív hangulatán és munkához lásson. De mindent egyedül akar megoldani. Ritkán fordul másokhoz segítségért, holott folyton szüksége van valamiféle bátorításra, különben könnyen depresszióba esik. A Vízöntő szereti az idegen tájakat, sokat utazik.

Ez a férfi a női nem tisztelője. Mindig hagyja, hogy a hölgy tegye meg az első lépést, hisz látszólagos nyitottsága ellenére, a Vízöntő férfi félénk teremtés. Finom és fantáziadús, a szerelemben igen leleményes. Nála minden előre eltervezett, megálmodott. Találékonysága és játékossága a szerelem valóságos művészévé teszi.

Nagy problémája az, hogy az igazi partnert keresi. Ezért folytonos mozgásban van, mindig keresgél és csak halogatja a házasságot. Ha végül mégis elhatározza magát, hűséges marad a választottjához. Élete során előfordulhat, hogy még imitt-amott flörtöl kicsit, de akkor is visszatér a családjához. Elvben jó férjnek számít.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, aki képes levenni a lábáról ajándékokkal, ötletességgel, nem agyal annyit, de azért érdeklődő, és szellemi beállítottságú, hasonlóan független és világmegváltó célokkal van tele.

Akivel jó kapcsolata lehet: Oroszlán Oroszlán, Nyilas Nyilas, Ikrek Ikrek

Halak

Érdekes természetű nő. Ha el akar játszani valamilyen szerepet, bármilyen alakot könnyen magára tud ölteni. Kiváló színészi alakításában csak a nagyon avatott szem képes felfedezni a hamisságot.

Nagyon nőies, barátságos és leleményes. Mivel másokkal szemben megértő, igen sok barátja van.

Mégis inkább a befolyásos embereket szereti megnyerni, és tudja is, miként férkőzzék a kegyeikbe. Valójában gyengének érzi magát és mindig szüksége van egy segítő kézre, egy támaszra. Lelkileg labilis és folyton elégedetlen és csalódott. Mindig bizonytalan mindenben ezért környezetétől folyton elvárja, hogy igazolják magukat, hogy mindent bizonygassanak. Mások megítélésében a látszat nem hat rá, inkább az érzékeire támaszkodik. Az igazságot ösztönösen megérzi, így nehéz becsapni. Az anyagi problémák nem érdeklik, ha megteheti, szívesen költ ajándékokra, de ha megsértik vagy becsapják, hamar elveszti a józan eszét, nagyon feldühödik és nem könnyen felejti a sérelmet, bosszút áll. Vonzza az ismeretlen és érdeklődik az okkult tudományok iránt. A sikert mások szolgálatában vagy a művészetben érheti el.

Inkább álmodozó vérmérsékletű mintsem túl aktív. Nagyon is a Hold befolyása alatt áll: telihold idején életerős, aktív, újholdkor fáradt és álmodozó. Nehezen tűri a zajt és kerüli a konfliktusokat.

Elragadó szirén, aki könnyen elbűvöli a férfiakat. Viszont maga is könnyen szerelembe esik. De valahogy mindig rosszul választ. Folyton az eszményi szeretőt keresi, pedig fél a kalandoktól, mindig dramatizálja a helyzetet. A meghittségben kellemes atmoszférát teremt, játékos és nincsenek komplexusai. Hamar elszédíthető, még a ruhája szépségétől is képes meghatódni.

Bár jobbára már mozgalmas múlttal kerül a házasságba, miután férjhez ment rendkívül odaadó és jó feleséggé válik. Nagyszerűen gondját viseli otthonának és nagyon szereti a gyermekeit. De bonyolult természete miatt gyakran a legkevésbé megfelelő társat válassza. Ha a férje elhanyagolja, házasságon kívül keres vigaszt, vagy legalább álmodozik arról, hogy egyszer valaki majd elrabolja. A válás nem okoz gondot neki.

Csupa ellentmondás, ezért részéről bármire számíthatunk. Hirtelen elhatároz valamit és máris mást tesz, mint amit eltervezett. Szentimentális álmodozó, aki nem a reális világban él, hanem valamely saját maga által megalkotott képzeletbeli világban. Mégis értelmes és ésszerű, akit nem érdemes a látszat után megítélni. Labilitása ellenére is különösen érzékeny és alkotó egyéniség, aki bármiből képes valamit létrehozni. De befolyásolható, sőt könnyen átveszi mások ötleteit és szokásait, nincs saját véleménye, saját meggyőződése. Jó szónok, de nem jó szervező. Komplikált természete miatt nehezen kiismerhető. élete során sokat kap a barátaitól, örökségekhez jut, de könnyen az alkohol, a kábítószer áldozatául eshet. A Halak állatöv szülöttei közt sok művész akad, de író akad, de aligha jó üzletember.

Valahogy mindig megtalálja a legkönnyebb utat az életben. Nem dinamikus és nem is kitartó a munkában. Számára az ötlet és nem a tett a fontos. Álmodozó természete, váltakozó hangulata gyakran utazásra készteti.

Ábrándos természete révén idealizálja a szeretett nőt, ezért sok hibáját elnézi. Nincsenek előítéletei, általában az ésszerű asszonyok vonzzák és el is tűri azok uralmát. Kedveli a szexet, de érzelmi biztonságra vágyik. Szerelme határtalan, magatartása és tettei kiszámíthatatlanok, de nem tűr ellenvetést. Ha valakit meg akar hódítani nincsenek gátlásai.

Nem a legjobb férjjelölt, mert nagyon nehezen tudja eldönteni, ki tetszik neki. Nehezen hódit meg valakit, de amint sikerült, máris más után szalad. A házasságban sem valami megállapodott, gyakran keres másutt örömet. Mégis elvárja, hogy a felesége a szerelem mellett elnéző is legyen vele szemben. Sokszor nőtlen marad.

Ki illik hozzá? Ki illik hozzá?

Bárki, aki mellett feloldódhat,szilárd formát ölt mellette, nem ijed meg a kaotikus helyzetektől, mert a tempót és az irányokat nem mindig egyszerű mellette követni. Előny, ha tud bánni a pénzzel, kicsit jobban, mint ő.

Akivel jó kapcsolata lehet: Szűz Szűz, Bika Bika, Bak Bak


fényképes Aktív fényképes társkeresők

Anna, 29 éves  István, 26 éves, 180 cm, Budapest VIII. kerület  Tamás, 39 éves, 178 cm, Kecskemét  Gergő, 24 éves, 192 cm, Budapest IX. kerület  Ágoston, 33 éves, 190 cm, Budapest XV. kerület  Roland, 32 éves, 178 cm, Budapest III. kerület  Alex, 42 éves, 180 cm, Budapest XIV. kerület  VIKTÓRIA, 46 éves, 171 cm  Dóra, 36 éves, 170 cm  István, 38 éves, 182 cm